เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ขนาด50ลิตร STURDY SA-300VF (Fully Automatic Autoclave Vertical Type with re-dry function)

Automatic Autoclave with re-dry function

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ขนาด50ลิตร STURDY SA-300VF (Fully Automatic Autoclave Vertical Type with re-dry function)”