เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม OMRON NE-C28

SKU: NE-C28. Category: .

Product Description

untitled-5

ให้อัตราการพ่น 0.4 มล./นาที • ให้ละอองยาขนาด MMAD ประมาณ 3 μm(ไมครอน) • ปริมาณยาที่เหมาะสม 2-7 มิลลิตร

 

หมายเหตุ * : MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter ( อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครืองมือแพทย์ก่อนใช้ )

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม OMRON NE-C28”