เครื่องกระตุกหัวใจAED i-PAD NF-1200

Product Description

มีเมนูภาษไทยที่เครื่อง The i-PAD NF1200 is a semi-automated external defibrillator (also known as an AED). The i-PAD NF1200 is designed for minimally trained individuals. It provides simple and direct voice prompts and instructions for straightforward rescue operation. It is lightweight and battery powered for maximum portability.

The i-PAD NF1200 is intended to treat Ventricular Fibrillation (VF) and Fast Ventricular Tachycardia. These two conditions are the most common causes of sudden cardiac arrest (SCA). In SCA, the heart of the victim suddenly stops pumping. This condition may occur suddenly to any age group without warning. The only effective treatment for SCA is the application of a defibrillating shock.

Key Features

Easy and Simple Operation (2 buttons) Efficient and effective e-cube Biphasic technology (BTE type) CPR coaching Lightweight (2.2kg) and compact Highly visible LED status indicators Wireless data transfer (IrDA) Automatic self test (Power on / Run time / Daily / Weekly / Monthly) Perfect for public facilities Indications for Use Use the i-PAD to treat a person that you think is suffering from sudden cardiac arrest (SCA). The following are symptoms of SCA :

No movement and no response when shaken No normal breathing No pulse

ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สำหรับเด็ก 1- 8 ปี หรือผู้ป่วยน้ำหนักน้อนกว่า 25 กก. ให้ใช้ Piadiatric Pad ห้ามใช้ Piadiatric Pad ในผู้ใหญ่

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องกระตุกหัวใจAED i-PAD NF-1200”