เครื่องจี้ไฟฟ้า Electrosurgery SURTRON 50D

เป็นชนิด Monopolar
แสดงผลความแรงไฟฟ้าเป็นตัวเลข
สามารถใช้การจี่ได้ทั้ง 3 แบบ
1. Pure Cut Max.output 50-400 โอลม์
2. Coagualation / Cut 45-400 โอลม์
3. Pure Coagulation 40-400 โอลม์
ค่าความถี่ในการจี้ 600 กิโลเฮิรทซ์

SKU: SURTRON 50D. Category: .

Product Description

2-14-14-24-3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องจี้ไฟฟ้า Electrosurgery SURTRON 50D”