เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL Upper Arm Type Electronic Blood Pressure Monitor YE680A

Product Description

หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงวัน เดือน ปี และวันที่ที่วัดความดันโลหิตในแต่ละครั้ง หน่วยความจำแยกผู้ใช้งานได้ 2 กลุ่ม สุงสุดได้สูงสุดกลุ่มละ 60 ครั้งและแสดงวันที่และเวลา ผ้าพันแขนขนาด 22-32 ซม ใช้ถ่าน AAA 4 ก้อน เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติหลังเลิกใช้งาน 30 นาที

Intelligent pressurized Large-scale LCD Warning for irregular heartbeats Detection for cuff wearing Warning for wrong operation 2×60 groups of memory Average value display of three times measurement

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL Upper Arm Type Electronic Blood Pressure Monitor YE680A”